Siemianowice Śląskie

                          BIURO RACHUNKOWE
     ILMAR - księgowość, rachunkowość, tłumaczenia


       Znajdujesz się w:   Ilmar strona głównaIlmar - strona główna

Ilmar - Centrum Usług Księgowych

     

Strona główna

 
Masz problem z księgowością? Rachunkowość to nie jest Twoja mocna strona?
Nie masz czasu na zaprzÄ…tanie sobie gÅ‚owy ksiÄ™gÄ… przychodów i rozchodów,
księgami handlowymi?
Zostaw nam wszelkie sprawy związane z księgowością.
Ilmar Centrum UsÅ‚ug KsiÄ™gowych to biuro rachunkowe, które zajmie siÄ™
całą rachunkowością za Ciebie.
Znajdujemy siÄ™ w Siemianowicach ÅšlÄ…skich, jednakże zasiÄ™g naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci obejmuje wszystkie miasta GOP-u a w szczególnoÅ›ci te wokóÅ‚ Siemianowic Åšl.
 


JesteÅ› klientem naszego biura rachunkowego?

Każdy z naszych Klientów, który poleci nas znajomym otrzyma  jednomiesiÄ™cznÄ… zniżkÄ™ w wysokoÅ›ci 100% wartoÅ›ci usÅ‚ugi nowego Klienta.


Biuro rachunkowe Ilmar - oferta

 • Prowadzenie ewidencji ryczaÅ‚towych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ksiÄ…g handlowych
 • ObsÅ‚uga kadrowo pÅ‚acowa


  TÅ‚umaczenia

Biuro rachunkowe Ilmar oferuje również lekcje z jÄ™zyka hiszpaÅ„skiego na wszystkich poziomach zaawansowania, korepetycje (pomoc w nauce i odrabianiu zadaÅ„ domowych) oraz lekcje z jÄ™zyka angielskiego w szczególnoÅ›ci dla dzieci w wieku szkolnym.

Dodatkowo wykonujemy tłumaczenia z języka, hiszpańskiego i języka angielskiego na język polski i odwrotnie.


                     Powrót na górÄ™ strony  - biuro rachunkowe Siemianowice


Prowadzenie rachunkowości i księgowości - nasze ceny

OdpÅ‚atność za usÅ‚ugi wykonywane przez biuro rachunkowe Ilmar uzgadniana jest indywidualnie, w zależnoÅ›ci od formy prowadzonej ksiÄ™gowoÅ›ci, liczby dokumentów oraz iloÅ›ci zatrudnionych pracowników.

Za nasze usÅ‚ugi wystawiamy faktury VAT, które sÄ… kosztem uzyskania przychodu naszych Klientów.

 

WspóÅ‚praca z biurem rachunkowym Ilmar:

Pierwszym krokiem do rozpoczÄ™cia wspóÅ‚pracy jest podpisanie umowy miÄ™dzy PaÅ„stwa FirmÄ…, a biurem rachunkowym Ilmar.
Następnie po zakończeniu każdego miesiąca, pracownik biura rachunkowego sporządza listy płac, deklaracje ZUS, oraz na życzenie
klienta przelewy i przekazuje je w umówionym czasie w siedzibie biura rachunkowego lub PaÅ„stwa Firmy.
Klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginaÅ‚y
faktur zakupu towarów i kosztów, wyciÄ…gi bankowe, itp., niezbÄ™dnych do sporzÄ…dzenia wymaganych przepisami ewidencji, oraz
deklaracji podatkowych.
Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika biura rachunkowego Ilmar.
Biuro rachunkowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do wÅ‚aÅ›ciwych UrzÄ™dów Skarbowych.
Na życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe na podatki.
Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego
i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.
W razie ewentualnych kontroli pracownicy Ilmar Centrum Usług Księgowych reprezentują Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą biura rachunkowego Ilmar lub potrzebują dodatkowych informacji na temat naszych usług, zapraszamy do skorzystania ze strony kontakt.


Biuro rachunkowe Ilmar - zasięg działalności:

Ilmar Centrum UsÅ‚ug KsiÄ™gowych zajmuje siÄ™ obsÅ‚ugÄ… firm i klientów indywidualnych w takich miastach jak:

 • Siemianowice Åšl.

 • Simianowice -  Bytków, BaÅ„gów, MichaÅ‚kowice, PrzeÅ‚ajka 
 • Katowice a w szczególnoÅ›ci dzielnice: Koszutka, Bogucice, WeÅ‚nowiec - Józefowiec, DÄ…b, DÄ…brówka MaÅ‚a, Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle TysiÄ…clecia, Szopienice-Burowiec, Zawodzie

 • Czeladź

 • Chorzów, Chorzów Batory

 • Piekary ÅšlÄ…skie

 • Bytom

 • BÄ™dzin

 • Wojkowice

 • Gmina Bobrowniki

 • oraz innych


                           Powrót na górÄ™ strony   - biuro rachunkowe Siemianowice

 

Kontakt:

Ilmar - Centrum Usług Księgowych

Biuro Rachunkowe Siemianowice ÅšlÄ…skie

Siemianowice ÅšlÄ…skie Bytków, ul. Kapicy 9 pokój 104

Tel: 0 664 320 308

Tel: 0 604 697 119

e-mail:biuro@ilmar.biz

Tel/faks: 032 733 00 91


Księgowość Ilmar Siemianowice - email Kliknij tutaj, aby napisać e-mail do naszego biura.
                                                   ILMAR - Księgowość, Rachunkowość, Tłumaczenia

Certyfikaty Konsorcjum W3C dla ilmar.biz Poprawny CSS! Poprawny XHTML 1.0!                                   Projekt i realizacja 2009 .Cabrionet Polska           

Siemianowice Śląskie Urząd Miasta    |    Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śl.    |    Siemianowice Śl. Serwis Informacyjny    |    Wikipedia - techniki i formy księgowości