Siemianowice Śląskie, Czeladź, Chorzów

                    Ilmar - biuro rachunkowe


  

Ilmar - Centrum Usług Księgowych - Siemianowice Śl.Oferta - wykaz

BIURO RACHUNKOWE ILMAR OFERUJE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

W tym m.in.:

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;

 • obsługa pracowników;

 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;

 • ewidencja środków trwałych;

 • ewidencja wyposażenia,

 • ewidencje podatku od towarów i usług;

 • obsługa pracowników,

 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze,

  ewidencja środków trwałych, ewidencja
  wyposażenia,

  ewidencje podatku od towarów i usług );

 • rozliczenie właścicieli;

 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);

 • obsługa pracowników;

 • rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa

 • listy płac;

 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);

 • deklaracji ZUS;

 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);

 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;                                         

Certyfikaty Konsorcjum W3C dla ilmar.biz Poprawny CSS! Poprawny XHTML 1.0!                                   Projekt i realizacja 2009 .Cabrionet Polska           

Siemianowice Śląskie Urząd Miasta    |    Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śl.    |    Siemianowice Śl. Serwis Informacyjny    |    Wikipedia - techniki i formy księgowości